Arxius

Archive for Juliol de 2012

Comptes de l’estat Espanyol per al 2012

16/07/2012 3 comentaris

Aquests darrers dies, a arrel de les reformes que el govern espanyol ha anunciat, internet s’ha omplert de crítiques de tot tipus. Però – i sense voler treure raó a ningú – abans de criticar, cal fer un petit esforç i documentar-se correctament sobre què està passant.

Jo no sóc cap expert en política ni macroeconomia ni res d’això, sóc un simple ciutadà que humilment intenta sobreviure dins d’aquesta jungla d’injustícies en que s’ha convertit l’estat del “benestar”. Però una cosa sí que sé fer : calcular i comptar. Comptar euros, per exemple. D’aquesta manera, per entendre millor el perquè de l’actual situació i l’impacte de les mesures que s’estan aplicant, m’he pres la llibertat de fer un petit quadre resum del que serien els comptes d’ingressos i despeses de l’estat per aquest 2012. És a dir, els pressupostos generals de l’estat, i el que es pretén recaptar mitjançant impostos :

Despeses
Concepte Import (milions €) % preu/ciutadà*
Pensions 115.825,93 37,15% 2.454,43 €
Transferències a altres administracions públiques 49.686,07 15,94% 1.052,88 €
Deuda pública 28.848,00 9,25% 611,31 €
Atur 28.805,05 9,24% 610,40 €
Altres prestacions econòmiques 12.013,28 3,85% 254,57 €
Agricultura, pesca i alimentació 8.454,63 2,71% 179,16 €
Seguretat ciutadana i institucions penitenciàries 8.354,91 2,68% 177,05 €
Infraestructures 7.020,03 2,25% 148,76 €
Serveis de caràcter general 6.991,68 2,24% 148,16 €
Investigació, desenvolupament i innovació 6.386,88 2,05% 135,34 €
Defensa 6.269,32 2,01% 132,85 €
Foment del treball 5.764,74 1,85% 122,16 €
Administració financera i tributària 5.237,72 1,68% 110,99 €
Sanitat 3.975,62 1,28% 84,25 €
Gestió i administració de la Seguretat Social 2.901,12 0,93% 61,48 €
Educació 2.219,46 0,71% 47,03 €
Serveis socials i promoció social 2.119,02 0,68% 44,90 €
Industria i energia 1.897,06 0,61% 40,20 €
Política exterior 1.680,62 0,54% 35,61 €
Subvencions al transport 1.616,80 0,52% 34,26 €
Justícia 1.612,63 0,52% 34,17 €
Comerç, turisme i PIMES 1.109,97 0,36% 23,52 €
Cultura 942,46 0,30% 19,97 €
Accés a la videnda i foment de la edificació 819,91 0,26% 17,37 €
Alta direcció 633,35 0,20% 13,42 €
Altres actuacions de caràcter econòmic 590,36 0,19% 12,51 €
Total 311.776,64 6.606,77 €
Ingressos
Concepte Import % preu/ciutadà
Seguretat Social 120.698 35,30% 2.557,68 €
IRPF 73.106 21,38% 1.549,17 €
Altres 62.395 18,25% 1.322,19 €
IVA 47.691 13,95% 1.010,61 €
Impost Societats 19.564 5,72% 414,58 €
Impostos Especials 18.426 5,39% 390,46 €
Total 341.880 7.244,68 €
Diferència Ingresos – Gastos 30.103,36 637,91 €

* Comptabilitzant 47.190.493 habitants

Potser ningú té la raó absoluta, però amb el coneixement d’aquestes dades segurament es poden elaborar crítiques una mica més contrastables alhora de justificar i contextualitzar el perquè de les mesures. Per exemple, se m’acut pensar si realment retallar en Sanitat i Educació resulta rentable (tenint en compte que només suposen un 2 % 5,3%) ? si el sistema de pensions és realment sostenible (en cada exercici s’incrementa, i així està previst fins d’aquí molts anys) ? o si la seguretat social contribueix realment a un sistema just de repartiment de la riquesa (és coherent que segons quines intervencions corrin a càrrec de tots els contribuents) ?

Així doncs, una altre dada interessant a tenir en compte per fer una lectura correcte de la situació pot ser com es reparteixen les càrregues tributàries sobre el conjunt de la població :

Població a l’estat Espanyol Concepte Total M€ €/persona
Total 47.190.493
Total treballadors 16.800.000 IRPF + SS 193.840,00 11.538,10
Sector públic 3.200.000 Salaris -17.915,66 -5.598,64
Sector privat 13.600.000
No treballadors 30.390.493
Pensionistes 8.100.000 Pensions -115.825,93 -14.299,50
Altres 17.585.214
Aturats 4.705.279
Sense prestació 1.745.019
Amb prestació 2.960.260 Prestació atur -28.805,05 -9.730,58

No voldria entrar un debat sobre el model de “política actual”, doncs en la meva opinió, aquest funciona tant malament que l’única solució passa per descartar-ho tot i tornar a començar de zero. No obstant, coneixent i divulgant aquesta informació, potser ajudem a deixar una mica més clar com afecta a tots i cadascun de nosaltres la gestió amb que l’executiu administra els nostres diners.

Actualització :

Tot i que al quadre no es distingeix perquè està repartit entre els varis conceptes, també és important tenir en compte que l’administració destina un total de 122.000 milions d’euros al manteniment dels seus treballadors (sobretot alhora de contextualitzar les últimes retallades de sous dels funcionaris).

Així doncs, tot i que s’hauria d’analitzar cada cas perquè no és homogeni, cal també tenir present que l’estat espanyol destina un sou mitg per funcionari superior els 40.000 € anuals (122.000 m€ entre 3 milions de funcionaris), o inclús 54.000 € en el cas del mig milió de funcionaris d’àmbit estatal.

Fonts :

http://www.boe.es/boe/dias/2012/06/30/pdfs/BOE-A-2012-8745.pdf
http://graficos.lainformacion.com/espana/en-que-gasta-espana_GOKnXNSkES9pTHKnt1YdS5/http://www.minhap.gob.es/es-ES/Estadistica%20e%20Informes/Paginas/ESTADISTICAS2.aspx

Enllaços :

http://dondevanmisimpuestos.es
http://lab.rtve.es/evolucion-presupuestos-generales-estado/index.html
http://javiersevillano.es/BdEDeuda.htm
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Pa%C3%ADses_por_PIB_%28PPA%29
http://www.elblogsalmon.com/mundo-laboral/espana-no-es-un-drama-es-lo-siguiente

Anuncis
Categories:Economia, Política

24 hores i un segon

El passat 30 de juny va ser un dia especial. No només perquè es va celebrar la festa major de la meva ciutat, que també, sinó perquè va ser el dia més llarg de l’any. I quan dic el dia més llarg de l’any, no em refereixo al dia amb més exposició solar (que per cert també va ser el passat 21 de juny), sinó el dia complet més llarg, doncs el 30 de juny de 2012 va durar 24 hores i 1 segon !

Però, com és això possible ? Doncs l’explicació resideix en aquesta costum – que tant he criticat sempre – de mantenir un sistema totalment imprecís i obsolet de comptabilitzar el temps.

El fenomen de desfasament conegut com a leap second, és conseqüència de mantenir com a sistema de mesura del temps la rotació de la terra al voltant de sol, considerant que un any és el temps que tarda la terra a donar una volta completa al voltant del sol. Però al igual que un cotxe de carreres, la terra tampoc tarda sempre el mateix temps en completar una volta, de manera que, tot i que la variació és molt petita, aquest estàndard no és exacte.

Fou a partir del 1970 (ja fa més de 40 anys !), que amb l’aparició dels primers rellotges atòmics es va revisar la definició de 1 segon, passant a ser considerat com 9.192.631.770 períodes de radiació corresponents a la transició entre els 2 nivells hiperfins de l’estat fonamental del isòtop 133 de l’àtom de cesi, un mètode que permet mesurar amb molta més exactitud el pas del temps. Per entendre’ns, varem ser capaços de crear un rellotge que no depèn del moviment de la terra al voltant del sol, sinó dels fenòmens físics d’un àtom, i amb el qual som capaços de cronometrar amb molta més exactitud les coses.

A arrel d’aquest avenç tecnològic, es va crear l’estandard UTC (Temps Universal Coordinat), que actualment és el més exacte que existeix, i per tant la referència més fiable. Però tot i això, aquest estàndard no s’ha volgut oficialitzar mai, i per tant de forma governamental el temps oficial encara es comptabilitza segons el temps solar mig, cosa que provoca que cada 7 anys (aproximadament) hi hagi un decalatge entre el temps real i el temps oficial. El IERS s’encarrega d’ajustar aquest desfasament escollint un dia i afegint-li 1 segon, per tal de que mai es superin els 0,9 segons de desajust, i resulta que el passat 30 de juny va ser l’últim escollit per posar en hora tots els rellotges atòmics, ajustant-los de nou a la posició de la terra.

Un fenomen curiós, de mínima afectació, però digne d’afegir a la llista de problemes que deriven d’utilitzar un mal sistema de comptabilització del temps. Seguiré doncs reafirmant la meva opinió al respecte : Fem les coses ben fetes, utilitzem l’estàndard UTC.

Enllaços relacionats :

http://leapsecond.com/

http://www.microsiervos.com/archivo/mundoreal/segundo-intercalar-2008.html

http://alt1040.com/2012/07/leap-second-los-dias-de-24-horas-y-un-segundo

http://ciencia.barrapunto.com/article.pl?sid=12/06/30/2249238

http://members.iinet.net.au/~nathanael/ntpd/leap-second.html

Categories:Dates i calendaris
Enfilant el camí

Visualitzant el present per construir el futur

El Noguer

Visualitzant el present per construir el futur

Visualitzant el present per construir el futur